Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych nauczycieli i pozostałych osób zatrudnionych w Centrum

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

zatrudnionych w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, ul. Wł. Broniewskiego 9, 71 - 460 Szczecin, zwany dalej Centrum.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych osobowych w Centrum jest Inspektor Ochrony Danych (kontakt do inspektora: iod@zckziu.pl).
 3. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji przez Centrum prawnie uzasadnionego obowiązku, w związku z:

· zawarciem, wykonywaniem i zakończeniem umowy o pracę a także wykonywaniem obowiązków wynikających z kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym; prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych, wykonywaniem czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, realizacją szkoleń, itp.;

· wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;

· wykonywaniem czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

· organizowaniem i współfinansowaniem dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system);

· zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom i słuchaczom Centrum oraz innym osobom przebywającym na terenie należącym do Centrum;

· obsługą finansową, administracyjną oraz informatyczną, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;

 1. Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela w trakcie zatrudnienia w Centrum jest niezbędne również do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego  z obowiązujących przepisów prawa oświatowego - w tym ustawy o systemie informacji oświatowej.
 2. Pani/Pana dane przetwarzanych w Centrum będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie określonych danych jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 3. Dane nauczyciela zatrudnionego w Centrum mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach udziału w programach współpracy i wymiany międzynarodowej realizowanych przez Centrum w zakresie edukacji. Przetwarzanie danych w ww. celu może się odbywać wyłącznie za pisemną zgodą nauczyciela uczestniczącego w tych przedsięwzięciach.
 4. Dane osobowe pracowników Centrum nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych w Centrum oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Centrum przechowywane będą przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.(w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres 10 lub 50 lat.)
 7. W przypadku przetwarzania przez Centrum danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

 1. Przetwarzanie przez Centrum danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Nie podania ww. danych osobowych bądź złożenie sprzeciwu lub zażądanie zaprzestania przetwarzania tych danych uniemożliwia zawarcia umowy o pracę oraz realizację stosunku pracy.
 2. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji przez Centrum niektórych celów wskazanych powyżej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Ingielewicz 18-11-2018 22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Ingielewicz 18-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Ingielewicz 18-11-2018 22:33