Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Na podstawie Statutu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

§ 23.1 Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy uczniowie i słuchacze Centrum.               

        2. Samorząd może przedstawić dyrektorowi Centrum i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum,  w szczególności    dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, słuchaczy, m.in. takich, jak:

1). prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia gwarantującego wysoki poziom nauczania;

2). prawo do bezpłatnej nauki w placówce publicznej;

3). prawo do znajomości programu nauczania, jego treści i wymagań edukacyjnych wynikających z jego realizacji;

4). prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania;

5). prawo do jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej samooceny;

6). prawo dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia, słuchacza Centrum;

7). prawo do wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi, słuchaczowi Centrum, warunkujących korzystanie z praw np. do znajomości statutu, dostępu do szkolnych dokumentów dotyczących organizacji kształcenia, wychowania i opieki w bibliotece szkolnej   i sekretariacie szkoły, etc,;

8). prawo  do otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach, np.  w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;

9). prawo do dokładnej informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;

10). prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Centrum;

11). prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego rozwijanie zainteresowań i zdolności.

      3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany  przez ogół uczniów i słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomaszewska 12-02-2009 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomaszewska 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomaszewska 19-01-2015 15:58